ثبت نام اینترنتی دوره دکتری  
Members
 
 
اعلانات
 تاریخ های مهم

 

تاریخ ثبت نام و تکمیل پرونده :  از روز چهارشنبه مورخ 96/03/03 لغایت دوشنبه مورخ 96/03/08  

تمدید مهلت ثبت نام و تکمیل پرونده: مهلت ثبت نام داوطلبان کلیه رشته گرایش ها تا 3 روز اداری قبل از تاریخ مصاحبه تعیین شده طبق جدول زمانی و اطلاعیه های مرتبط، تمدید شد.

در طی این مدت داوطلبان بایستی از طریق سامانه ثبت نام دوره های دکتری دانشگاه گیلان نسبت به انتخاب رشته و تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام نمایند.

 

 تاریخ صدور کارت ورود به جلسه مصاحبه: 

کارت ورود به جلسه یک روز قبل از تاریخ مصاحبه  از طریق همین سامانه قابل دریافت و چاپ می باشد.

 

تاریخ مصاحبه   :  طبق برنامه زمانی اعلام شده توسط سازمان سنجش (درصورت تغییر تاریخ مصاحبه، مراتب به صورت اطلاعیه در صفحه اصلی سامانه درج می گردد)

زمان و مکان مصاحبه در کارت شرکت در مصاحبه درج خواهد شد.

به همراه داشتن اصل مدارک پرونده الکترونیکی در روز مصاحبه الزامی است.

 

 

تاریخ اعلام نتایج:   هفته اول شهریور ماه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور