به اطلاع می رساند بدلیل بروز رسانی سامانه صدور دانشنامه دانشگاه گیلان، این سامانه از روز ۲۸ اسفند ماه ۹۳ الی ۱۰ فروردین ماه ۹۴ خارج از دسترس می باشد.