تماس با ما

نشانی: رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر ۵ جاده قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان، ساختمان مرکزی، طبقه سوم ، حوزه ریاست ، دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه گیلان

نشانی الکترونیکی: alumni@guilan.ac.ir