بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری روز مدیریت در دانشگاه

برگزاری روز مدیریت در دانشگاه


برگزاری روز مدیریت در دانشگاه

روز مدیریت با برنامه هایی از طرف گروه محترم مدیریت دانشگاه گیلان در روز دوشنبه 20 آبان ماه تشکیل گردید. در این مراسم با هماهنگی دفتر دانش آموختگان برای ارتباط نسل های مختلف دانش آموخته، سرکار خانم کاتوزیان سخنرانی نمود. این نوع فعالیت ها در سطح دیگر گروه های آموزشی می تواند زمینه ساز ارتباطات موثر و کارآفرینی برای دانشجویان گردد.

آدرس کوتاه :