بستن
FA EN AR RU FR

برگزاری روز مدیریت در دانشگاه

برگزاری روز مدیریت در دانشگاه


برگزاری روز مدیریت در دانشگاه

روز مدیریت با برنامه هایی از طرف گروه محترم مدیریت دانشگاه گیلان در روز دوشنبه 20 آبان ماه تشکیل گردید. در این مراسم با هماهنگی دفتر دانش آموختگان برای ارتباط نسل های مختلف دانش آموخته ، سرکار خانم کاتوزیان سخنرانی نمود. این نوع فعالیت ها در سطح دیگر گروه های آموزشی می تواند زمینه ساز ارتباطات موثر و کارآفرینی برای دانشجویان گردد.