بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری گردهمایی دانش آموختگان مدرسه عالی مدیریت لاهیجان

برگزاری گردهمایی دانش آموختگان مدرسه عالی مدیریت لاهیجان


برگزاری گردهمایی دانش آموختگان مدرسه عالی مدیریت لاهیجان

جلسه گردهمایی دانش آموختگان مدرسه عالی مدیریت لاهیجان و دانش آموختگان سالهای دور دانشگاه گیلان در روز چهارشنبه 8 آبان  در سالن شهید کریمی دانشکده علوم پایه برگزار شد.

این عزیزان ابراز علاقه نمودند تا در اجرای پروژه های عملیاتی خود در شرکت های خصوصی و دانش بنیان از کمک اعضای هیات علمی و دانشجویان فعلی دانشگاه سود ببرند و در مقابل دانشگاه گیلان هم در پروژه تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان از این افراد بعنوان مشاور بهرهمند شود. 

زمینه هایی مانند تاسیسات و عمران ، پتروشیمی و نفت و کامپیوتر مورد تاکید قرار گرفت. در این جلسه دکتر طاهری آبکنار  با بیان خیرمقدم به این دانش آموختگان از همکاری بیشتر در این زمینه ها استقبال نمود و آرزو کرد تا این فعالیت باعث اشتغال و امیدواری در دانشجویان شود.

آدرس کوتاه :