معرفی کوتاه

19 06 2016
کد خبر : 3957761
تعداد بازدید : 30
                مقدمه

به منظور ایجاد و حفظ ارتباط مابین فارغ التحصیلان با دانشگاه گیلان و  همچنین ارتباط مستمر با همدیگر،  انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان موضوع بخشنامه شماره11454/11 مورخ 1371/5/13 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بر اساس مصوبه جلسه 375 مورخ 1375/2/22 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه تاسیس انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، مصوب 14/4/1377 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید هیات رئیسه دانشگاه گیلان انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان تاسیس شد.

این انجمن با هدف گسترش و تعمیم  پیوندها و نزدیکتر کردن ارتباطات در عرصه های مختلف صنفی تخصصی و تحقق هدف متعالی گسترش فرهنگ تعاون و همکاری و ایجاد ارتباط با سایر انجمن ها، کانون ها و تشکل های متناظر که به نحوی در ارتباط با اهداف انجمن قرار می گیرند، فعالیت خود را ادامه می دهد.  
دسته بندی :
page