اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه های دفتر دانش آموختگان

 1. بهره گیری از نیروی متشکل فارغ التحصیلان دانشگاه گیلان و همکاری و همیاری با سایر سازمانها و کانونهای مشابه به منظوراستفاده از تجارت و طرح های مبتکرانه این سرمایه های انسانی
 2. برگزاری گردهمایی های سالانه به منظور تجدید خاطرات، تکریم فارغ التحصیلان
 3. ارتباط و همکاری مستمر با دانشگاه و انتقال تجربیات و مطالعات نیازهای کشور در حوزه های مختلف مرتبط با دانشگاه گیلان
 4. پیگیری و تسهیل دریافت مدرک فارغ التحصیلانی که بیش از ده سال از اتمام تحصیلاتشان گذشته و تاکنون مدرک خود را دریافت نکرده اند.
 5. راهنمایی جهت برقراری تماس علمی با دانشگاه، استادان و کانون ها و انجمن های علمی در دانشگاه گیلان
 6. سایر موراد

برنامه های انجمن برای آینده

 1. کمک به تشکیل انجمن های دانش آموختگی، گردهمایی ها و تجدید دیدار دانش آموختگان سال های گذشته
 2. ارزیابی و کارایی دانش آموختگان در ارتباط با مشاغل اجتماعی و آموخته های دانشگاه 
 3. تشکیل سیمنارهای علمی برای دانش آموختگان جهت اطلاع آنها از جدیدترین دستاوردهای علمی در زمینه های تخصصی
 4. دعوت از دانش آموختگان جهت شرکت و فعالیت در کار گاههای آموزشی و تخصصی
 5. بررسی موفقیت و نقش دانش آموختگانی که در امر توسعه علمی فرهنگی,اجتماعی,و اقتصادی کشور فعال می باشند و انعکاس نتیجه این بررسی به ایشان به منظور تقویت روحیه مشارکت و همکاری
 6. استفاده از توان دانش آموختگان دانشگاه گیلان در امور خیریه و کمک به کارهای اجرایی دانشگاه

 

نشانی پست الکترونیکی :    Alumni@guilan.ac.ir