نگاهی به تاریخچه تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان

حرکت اولیه تشکیل انجمن دانش آموختگان دانشگاه گیلان توسط تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه گیلان مانند آقایان مهندس جمشید رسائی، دکتر محمد علی همتی نژاد، مهندس علی معراجی، مهندس اکبر بهنام جو، مهندس علی میرزائی،  دکتر احمد رضی  و محمود رنجبر در سال 1377 و با نامه ریاست وقت دانشگاه به وزارت متبوع آغاز شد.

در آبان ماه 1380 توسط وزارت متبوع به دانشگاه گیلان اعلام شد که اساس نامه پیشنهادی انجمن دانش آموختگان گیلان مورد تصویب قرار گرفته است و شرایط برای تشکیل این انجمن فراهم است. تشکیل این انجمن طی سال های بعد از تصویب اساسنامه محقق نشد تا اینکه در آذر 1385 بر اثر پیگیری سرپرست جدید دبیرخانه  انجمن دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور موج دوم تشکیل انجمن دانش آموختگی در دانشگاه گیلان شروع شد و با اعضای موسس شامل آقایان دکتر ارسلان دمیرچی، دکتر کریم معتمد،  دکتر منصور افشار محمدیان، دکتر رضا حسینی، مهندس اسماعیل خالقی و نیز معرفی آقای مهندس ابوالقاسمی عضو هیات علمی دانشگاه و مسئول دفتر ارتباط با دانش آموختگان به عنوان مسئول پیگیری تشکیل این انجمن تلاش های انجام شده به جایی رسید که در چنین روزی (25 بهمن 1386) دانش آموختگان دانشگاه گیلان دور هم جمع شوند و برای تشکیل انجمن فعالیت نمایند.