بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


تماس با ما

نشانی پستی : رشت - ص پ 1841 - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم پایه - ساختمان شهدای هسته ای - دفتر دانش آموختگان دانشگاه گیلان نشانی الکترونیکی: Alumni@guilan.ac.ir نشانی تارنما: www.guilan.ac.ir/dad تماس تلفنی : 33367167 - 013
آدرس کوتاه :